Cancelaria Parohiala: 0722.552.882; parohiatreiierarhi@gmail.com; Administratie Cimitir: 0765.456.777 ; cimitircernica2@gmail.com

ADRESA:

PAROHIA SFINTII TREI IERARHI – PANTELIMON

Strada Poet George Țărnea nr. 7,

Oraș Pantelimon, Județul Ilfov

077145,  ROMÂNIA

Contactează-ne:

9 + 3 =

CANCELARIA PAROHIALĂ:

PREOT PAROH:

PR. MARIUS CRISTIAN MELINTE

TELEFON CONTACT:

0722.552.882

__________________________________

ADMINISTRAȚIE CIMITIR:

PR. MARIUS EDUARD RĂILEANU

TELEFON CONTACT:

0765.456.777

PROGRAMUL DE ACCES ÎN INCINTA CIMITIRULUI PAROHIAL
ÎN INTERVALUL ORAR:
( PE PERIOADA OREI DE VARĂ:
01 APRILIE – 31 OCTOMBRIE )
08:00 – 18:00

( PE PERIOADA OREI DE IARNĂ:
01 NOIEMBRIE – 31 MARTIE )
08:00 – 16:30

________________________________________________

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Birou administrativ pentru cimitir: 

MARȚI: 09:30 – 14:00 
JOI: 09:30 – 14:00 
SÂMBĂTĂ: 11:00 – 13:00

_____________________________________________

Plata contribuției anuale se face pe baza
actului de concesiune reînnoit, în original,
a actului de identitate si
a ultimei chitanțe de plata

_____________________________________________

PLATA SE POATE EFECTUA

LA BIROUL ADMINISTRATIV

CU NUMERAR SAU CU CARDUL BANCAR

_____________________________________________

Model pentru

plata Contributiei anuale

prin banca la Parohie

Pentru a efectua plata

Contribuției anuale la întreținerea cimitirului

în contul bancar al parohiei,

este OBLIGATORIU

a se completa la detalii plată

după modelul de mai jos

ȘI TRIMITEREA UNEI COPII A OP-ului BANCAR

LA ADRESA DE EMAIL:

PAROHIATREIIERARHI@GMAIL.COM

______________________________________________________


Detalii plată OBLIGATORII:

Nume concesionar,

Numar Act concesiune,

Parcela,

Rândul,

Locul,

pentru anul XXXX.

Exemplu:

Popescu Maria, Act 56,

B2, R.3, L 11-12, 2021-2023

______________________________________________________

Contributia anuala este 100 Lei/Loc/An

______________________________________________________

Elemente necesare la plata prin banca:

Nume beneficiar:

PAROHIA SFINTII TREI IERARHI – PANTELIMON

Bancă beneficiar:

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. (BCR)

IBAN beneficiar:

RO44RNCB0069149506820001

CUI/CIF beneficiar: 33646963

Detalii plată:

Nume Concesionar, Numar Act Concesiune,

Parcela, Rândul, Locul, pentru anul XXXX.

Exemplu:

Popescu Maria, Act 56,

B2, R.3, L 11-12, 2021-2023

______________________________________________________

 

Fără aceste elemente obligatorii înscrise la detaliile de plată,

acesta nu poate fi procesată corect

și plata va fi considerată ca DONAȚIE

din partea dvs. pentru parohie.

______________________________________________________

VĂ RUGĂM SĂ NU UITAȚI

A TRIMITE O COPIE A OP-ului BANCAR

LA ADRESA DE EMAIL:

PAROHIATREIIERARHI@GMAIL.COM

______________________________________________________

Elementele necesare la detaliile plății

le regăsiți înscrise pe Actul de Concesiune

care trebuie să fie actualizat

și cu toate datele valabile.

______________________________________________________

Daca Titularul/Titularii concesiunii a/au decedat,

mostenitorii legali au obligatia

de a se prezenta la biroul administrativ al cimitirului

in vederea transcrierii concesiunii pe numele lor

prin prezentarea Certificatului de mostenitor in original.

______________________________________________________