Administratie Cimitir: 0765.456.777 ; Cancelaria Parohiala: 0722.552.882 parohiatreiierarhi@gmail.com

EXTRAS DIN REGULAMENTUL PRIVIND

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR PAROHIALE

APROBAT DE SFÂNTUL SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN 1977

 

 

În primul rând trebuie facuta precizarea ca concesiunea nu înseamna proprietate . Chiar concesionat, locul de veci ramâne în continuare al proprietarului (în cazul de fata, parohia). Consiliul parohial este organul statutar competent în ceea ce priveste organizarea si administrarea cimitirului (art. 4).

Persoanele carora li s-au atribuit locuri de înmormântare prin concesiune sunt obligate sa respecte urmatoarele prevederi:

•  Persoanele carora li s-au atribuit locuri de înmormântare sunt obligate sa respecte alinierea si planul de sistematizare a cimitirului, sa amenajeze mormintele si sa achite taxele fixate de Consiliul parohial. Lasarea în parasire a locurilor de înmormântare atrage dupa sine anularea dreptului de concesionar (art. 12 si 35). De asemenea, neachitarea taxelor anuale timp de sapte ani consecutiv, atrage dupa sine anularea concesiunii .

•  Concesiunea înceteaza si atunci când concesionarul a renuntat la confesiunea ortodoxa (art. 40).

•  Actul de concesiune da titularului doar dreptul de folosinta asupra locului respectiv. De aceea, locul nu poate fi înstrainat decât în conditiile prezentului Regulament. Se interzice vânzarea locurilor concesionate. Este nula orice conventie privind transmiterea locurilor concesionate fara aprobarea parohiei (art. 13). Tarifele concesionarii se stabilesc de catre Consiliul parohial (art. 18).

•  Atribuirea locurilor de veci se aproba de catre Consiliul parohial, la cerere, în limita locurilor disponibile (art. 15).

•  Dreptul de concesiune asupra locurilor atribuite în folosinta vesnica se poate transmite prin donatie sau succesiune legala sau testamentara. Donatia locurilor de înmormântare se poate face, însa, numai între soti sau catre rude de pâna la al patrulea grad (art. 15). Ceilalti dobânditori (care nu sunt dintre rude) vor achita parohiei tarifele unei noi concesionari a locurilor de înmormântare (art. 20). Locurile de înmormântare transmise prin donatie sau succesiune sunt indivizibile (art. 15).

•  În caz de deces al titularului locului, membri familiei sau mostenitorii sunt datori a se prezenta la parohie spre a li se face transmiterea (transcrierea) concesiunii pe numele lor, în baza certificatului de mostenitor obtinut de la notariat si a taxei aferente de transcriere. În cazul în care succesorii nu sunt ortodocsi nu mai pot beneficia de dreptul succesoral al concesiunii (art. 40).

•  Mormintele pot fi deschise numai dupa ce au trecut cel putin 7 ani de la data ultimei înhumari (art. 26). Toate deshumarile sau înhumarile se vor efectua sub supravegherea unui delegat al parohiei (art. 27).

•  Nu se va face nici un fel de lucrare (împrejmuire, asezare de cruce, cavou sau cripta) fara prealabila aprobare a Consiliului parohial eliberata în acest scop, cu exceptia asezarii pe morminte a crucilor de lemn, pentru care este suficient doar a înstiinta administratia cimitirului (pe preotul paroh) (art. 29). Consiliul parohial are dreptul de a demola pe cheltuiala celui în cauza orice lucrare funerara daca aceasta a fost executata cu încalcarea dispozitiilor Regulamentului (art. 33).

•  În termen de treizeci de zile de la obtinerea actului de concesionar, titularul este obligat sa marcheze locul respectiv conform indicatiilor biroului parohial, indicatii care apar înscrise si în act. Tablita respectiva trebuie sa contina numele si prenumele concesionarului, nr. act concesiune, figura si numarul locului, precum si dimensiunile acestuia.

•  O persoana nu poate detine în cimitirul parohiei mai mult de o parcela în care sunt situate 3 morminte.

•  Este interzis ca pe aleile din cimitir sa fie plantate cruci, postamente sau scaune.

 

Persoanele carora li s-au atribuit locuri de înmormântare în cimitirul parohial sunt obligate sa respecte întocmai prezentele instructiuni. În caz contrar, se vor aplica prevederile regulamentare care au drept consecinta retragerea concesiunii .