Cancelaria Parohiala: 0722.552.882; parohiatreiierarhi@gmail.com; Administratie Cimitir: 0765.456.777 ; cimitircernica2@gmail.com

Acte necesare la cimitir

PENTRU PLATA CONTRIBUTIEI ANUALE

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar/apartinator (original) + Acord GDPR

Pentru inmormantare

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar/apartinator (original) + Acord GDPR
3. Copie Certificat medical constatator al decesului
4. Adeverinta de inhumare (original)
5. Certificatul de deces (original si copie)
6. Cerere scrisa

Pentru depunere la capela

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar/apartinator (original) + Acord GDPR
3. Adeverinta de inhumare (original)
4. Certificatul de deces (original si copie)
5. Actul de imbalsamare (original) – Autorizatie de transport si de depunere la capela (original)
6.Copie Certificat medical constatator al decesului in care este mentionata clar cauza decesului

Pentru constructii funerare

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar(original) + Acord GDPR
3. Cerere scrisa

Pentru transferul/transcrierea unui loc de inmormantare – succesiune

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar/apartinator (original) + Acord GDPR
3. Act identitate concesionar/ Certificat de deces
4. Act identitate persoana catre care se face transferul/transcrierea
5. Cerere scrisa pentru succesiune
6. Actul notarial in original si copie care atesta mostenitorul de drept pe numele caruia se intocmesc noile documente.

 

Pentru inhumare oseminte

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar / apartinator (original) + Acord GDPR
3. Autorizatie de transport oseminte deshumare (de la cimitirul de unde se aduc osemintele)
4. Cerere scrisa de inhumare/reinhumare
5. Certificat de deces