Cancelaria Parohiala: 0722.552.882; parohiatreiierarhi@gmail.com; Administratie Cimitir: 0765.456.777 ; cimitircernica2@gmail.com

Acte necesare la cimitir*

* TOTI CONCESIONARII AU OBLIGATIA DE A PREZENTA DOCUMENTELE SOLICITATE DE CATRE PERSONALUL ADMINISTRATIV AL PAROHIEI, IN VEDEREA EFECTUARII FORMALITATILOR NECESARE SAU INTOCMIRII DOSARULUI CU DOCUMENTE PENTRU LOCURILE DE VECI DIN CIMITIRUL CERNICA 2. IN ANUMITE CAZURI, POT FI SOLICITATE DOCUMENTE SUPLIMENTAR FATA DE CELE EXPUSE MAI JOS:

PENTRU PLATA CONTRIBUTIEI ANUALE

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar/apartinator (original) + Acord GDPR

Pentru inmormantare

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar/apartinator (original) + Acord GDPR
3. Copie Certificat medical constatator al decesului
4. Adeverinta de inhumare (original)
5. Certificatul de deces (original si copie)
6. Cerere scrisa

Pentru depunere la capela

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar/apartinator (original) + Acord GDPR
3. Adeverinta de inhumare (original)
4. Certificatul de deces (original si copie)
5. Actul de imbalsamare (original) – Autorizatie de transport si de depunere la capela (original)
6.Copie Certificat medical constatator al decesului in care este mentionata clar cauza decesului

Pentru constructii funerare

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar(original) + Acord GDPR
3. Cerere scrisa

Pentru transferul/transcrierea unui loc de inmormantare – succesiune

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar/apartinator (original) + Acord GDPR
3. Act identitate concesionar/ Certificat de deces
4. Act identitate persoana catre care se face transferul/transcrierea
5. Cerere scrisa pentru succesiune
6. Actul notarial in original si copie care atesta mostenitorul de drept pe numele caruia se intocmesc noile documente.

 

Pentru inhumare oseminte

1. Act de concesiune (original)
2. Act identitate concesionar / apartinator (original) + Acord GDPR
3. Autorizatie de transport oseminte deshumare (de la cimitirul de unde se aduc osemintele)
4. Cerere scrisa de inhumare/reinhumare
5. Certificat de deces

 

______________________________________________________

Model pentru

plata Contributiei anuale

prin banca la Parohie

Pentru a efectua plata

Contribuției anuale la întreținerea cimitirului

în contul bancar al parohiei,

este OBLIGATORIU

a se completa la detalii plată

după modelul de mai jos

ȘI TRIMITEREA UNEI COPII A OP-ului BANCAR

LA ADRESA DE EMAIL:

PAROHIATREIIERARHI@GMAIL.COM

______________________________________________________


Detalii plată:

Nume concesionar,

Numar Act concesiune,

Parcela,

Rândul,

Locul,

pentru anul XXXX.

Exemplu:

Popescu Maria, Act 56,

B2, R.3, L 11-12, 2021-2023

______________________________________________________

Contributia anuala este 100 Lei/Loc/An

______________________________________________________

Elemente necesare la plata prin banca:

Nume beneficiar:

PAROHIA SFINTII TREI IERARHI – PANTELIMON

Bancă beneficiar:

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A. (BCR)

IBAN beneficiar:

RO44RNCB0069149506820001

CUI/CIF beneficiar: 33646963

Detalii plată:

Nume Concesionar, Numar Act Concesiune,

Parcela, Rândul, Locul, pentru anul XXXX.

Exemplu:

Popescu Maria, Act 56,

B2, R.3, L 11-12, 2021-2023

______________________________________________________

 

Fără aceste elemente obligatorii înscrise la detaliile de plată,

acesta nu poate fi procesată corect

și plata va fi considerată ca DONAȚIE

din partea dvs. pentru parohie.

______________________________________________________

VĂ RUGĂM SĂ NU UITAȚI

A TRIMITE O COPIE A OP-ului BANCAR

LA ADRESA DE EMAIL:

PAROHIATREIIERARHI@GMAIL.COM

______________________________________________________

Elementele necesare la detaliile plății

le regăsiți înscrise pe Actul de Concesiune

care trebuie să fie actualizat

și cu toate datele valabile.

______________________________________________________

Daca Titularul/Titularii concesiunii a/au decedat,

mostenitorii legali au obligatia

de a se prezenta la biroul administrativ al cimitirului

in vederea transcrierii concesiunii pe numele lor

prin prezentarea Certificatului de mostenitor in original.

______________________________________________________